ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట రూ.685 కోట్ల వ్యయంతో కోవిడ్ రోగులకు చికిత్స.

ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట రూ.685 కోట్ల వ్యయంతో కోవిడ్ రోగులకు చికిత్స.

రెండు వేవ్‌ల్లో కోవిడ్‌ రోగులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, దేశంలో కోవిడ్‌ చికిత్సకు పెద్ద ఎత్తున వ్యయం చేసింది మన వైసీపీ ప్రభుత్వమే!

రెండు వేవ్‌ల్లో కోవిడ్‌ రోగులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం,
దేశంలో కోవిడ్‌ చికిత్సకు పెద్ద ఎత్తున వ్యయం చేసింది మన వైసీపీ ప్రభుత్వమే!

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos