ఇటీవల కెనడా, జర్మనీ దేశాల్లో జరిగిన 2020-21 అంతర్జాతీయ మహిళల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన బుడుమూరు రాజేశ్వరి, చిగురుపల్లి రాజ్యలక్ష్మి వెండి, కాంస్య పతకాలు సాధించారు.

ఇటీవల కెనడా, జర్మనీ దేశాల్లో జరిగిన 2020-21 అంతర్జాతీయ మహిళల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన బుడుమూరు రాజేశ్వరి, చిగురుపల్లి రాజ్యలక్ష్మి వెండి, కాంస్య పతకాలు సాధించారు.

ఇటీవల కెనడా, జర్మనీ దేశాల్లో జరిగిన 2020-21 అంతర్జాతీయ మహిళల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన బుడుమూరు రాజేశ్వరి, చిగురుపల్లి రాజ్యలక్ష్మి వెండి, కాంస్య పతకాలు సాధించారు. వీరిని రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక యువజన సర్వీసుల శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు అభినందించారు. వారికి శాలువా కప్పి సత్కరించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

ఇటీవల కెనడా, జర్మనీ దేశాల్లో జరిగిన 2020-21 అంతర్జాతీయ మహిళల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన బుడుమూరు రాజేశ్వరి, చిగురుపల్లి రాజ్యలక్ష్మి వెండి, కాంస్య పతకాలు సాధించారు. వీరిని రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక యువజన సర్వీసుల శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు అభినందించారు. వారికి శాలువా కప్పి సత్కరించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos