సచివాలయంలోని నా మంత్రివర్గ ఛాంబర్

సచివాలయంలోని నా మంత్రివర్గ ఛాంబర్

ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలోని నా మంత్రివర్గ ఛాంబర్ ను ప్రారంభించటం జరిగింది.

ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలోని నా మంత్రివర్గ ఛాంబర్ ను ప్రారంభించటం జరిగింది.

1 comment

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • Neelapu Anjali
    June 14, 2019, 3:03 pm

    🇸🇱 AP pryataka saaka manthri gaariki bimili niyojaka vargam mla gaaru ayinaa avanthi srinivaasu gaariki congratulations sir
    Sir Mana party kosam Chala kasta padaanu sir plz nannu kastha gurthippu evanddi dhayachesi neelapu Anjali 🇸🇱🇸🇱🇸🇱 marikavalasa

    REPLY

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos