తేదీ : 05- 08 – 2022నియోజకవర్గం పేరు : భీమిలిమండలం పేరు : ఆనందపురంసచివాలయం పేరు : గిడిజాలసచివాలయం కోడ్:10390287పర్యటించిన గ్రామాలు పేర్లుగిడిజాల – యస్సి కోలనీ – బిసి కోలనీ – ఈత పేట – సీతన్న గారి కోలనీ సందర్శించిన గృహల సంఖ్య:500పరిష్కరించవలసిన దీర్ఘకాలిక సమస్యలు:సిసి రోడ్లు వేయాలనిడ్రైనేజీ వ్యవస్థ నిర్మించాలనిపలు కారణాలు చేత జగనన్న కోలనీ ఇళ్ళు ఆగాయి సరిచేసి రెండో దఫా లో ఇవ్వాలనిత్రాగు నీటి బోరు వేయాలనికొత్త రేషన్ కార్డులు ఇప్పించాలనిదోమలు బెడద ఎక్కువగా ఉంది నివారణ చేపట్టాలనిచెత్త కుండీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *